Apteekkari omistaa apteekin ja vastaa henkilökohtaisesti apteekin taloudesta ja toiminnasta. Koulutukseltaan apteekkari on proviisori. Apteekkarioikeuden myöntää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, joka myös valvoo apteekin toimintaa.

Apteekkarin ja kahden proviisorin lisäksi apteekissa työskentelee 9 farmaseuttia, 1 lääketyöntekijä, 4 teknistä apulaista ja toimistosihteeri.

Farmaseutit muodostavat apteekin toiminnan selkärangan. He ovat apteekin asiakaspalvelijoita. Farmaseutin tärkein ja keskeisin työtehtävä on toimittaa lääkemääräys asiakkaalle sekä antaa lääkeneuvontaa. Farmaseutit myös toimivat omien vastuualueidensa (mm. astma, allergia ja diabetes) asiantuntijoina apteekissa. Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto.

Lääketyöntekijät sekä tekninen apulainen vastaanottavat ja tarkastavat apteekkiin saapuvan tavaran. He myös vastaavat asiakaspalvelutilan ulkoisesta ilmeestä sekä varastojen järjestyksestä ja huolehtivat omien lääkevalmisteiden pakkaamisesta.

Toimistosihteeri vastaa apteekin tiliasiakas- ja Kelalaskutuksesta sekä lääketilauksista. Hän myös huolehtii apteekin kirjanpidosta sekä arkistoinnista.