Voit tuoda lääkejätteet, ruiskut, neulat ja elohopeaa sisältävät kuumemittarit maksutta apteekkiin

Lääkejätettä ovat vanhentuneet tai muuten käyttökelvottomat lääkkeet. Myös käyttämättä jääneet lääkkeet avatussa pakkauksessa ovat pääasiassa lääkejätettä. Lääkejätteet ovat ongelmajätteitä, jotka tulee palauttaa apteekkiin, missä ne lajitellaan ja pakataan kuljetusta varten.

Palauta lääkejätteet näin:

  • Tuo lääkkeet apteekkiin alkuperäispakkauksissaan
  • Poista tietosuojasi vuoksi reseptilääkkeistä ohjeliput
  • Tuo jodi- ja bromipitoiset tuotteet alkuperäispakkauksessaan erillään muista lääkkeistä. Jodipitoisia tuotteita ovat Betadine-tuotteet, Jodix-tabletit ja Iodosorb-valmisteet
  • Tuo myös elohopeakuumemittarit sekä neulat ja ruiskut erillään lääkejätteistä
  • Älä tuo apteekkiin käyttämättä jääneitä kosmeettisia valmisteita, sillä ne eivät ole ongelmajätettä
  • Lääkejätteisiin eivät kuulu paristot, kemikaalit, liuottimet tai muut kotitalouksien ongelmajätteet

Apteekista lääkejätteet toimitetaan edelleen Riihimäelle Ekokemin ongelmajätelaitokselle.